Jedną z form nabycia nieruchomości jest zasiedzenie, które następuje z mocy prawa. Postanowienie sądu w tym zakresie ma de facto charakter potwierdzenia stanu rzeczy. Przed wszczęciem takiego postępowania należy jednak
  Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 777 tj.) podstawowym jej celem jest zapewnienie rozwoju dostępu
Jakie są wymagania formalne odwołania od decyzji? Termin Podstawową kwestią, której trzeba dopilnować przy wnoszeniu odwołania jest zachowanie terminu. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przeczytaj również:

Często spotykamy się z pojęciem zaliczki bądź zadatku w życiu codziennym. Czy to w sytuacji umowy przedwstępnej na zakup towaru, wykonanie usługi, umowy rezerwacyjnej mieszkania lub posługujemy się tymi pojęciami podczas innych stosunków prawnych pomiędzy stronami. Błędne użycie któregośz powyższych terminów rodzi inne konsekwencje prawne dla stron umowy, a mogą to być konsekwencje inne od tych, które nam towarzyszyły przy jej zawieraniu i mogą być one negatywne dla nas. Ergo, czym różnią się oba pojęcia i jakie znaczenia mają dla obu stron.

 

W przypadku zaliczki sprawa jest dosyć prosta. Zaliczka liczona jest na poczet kosztów. W momencie rozwiązania umowy przez którąś ze stron, zaliczka zwracana jest w całości wpłacającemu. Podobnie wygląda sytuacji, kiedy umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn losowych, wówczas również zaliczka w całości winna być zwrócona wpłacającemu.

 

Zadatek natomiast rodzi po swojej stronie więcej komplikacji i reguł, o których należy pamiętać, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z nich, a powinniśmy to robić w sposób świadomy. Zadatek tak jak zaliczka liczony jest na poczet kosztów, jednak, jeżeli umowa nie zostanie wykonana z winy wpłacającego to przepada on, za to, gdy osoba lub podmiot, któremu wpłacimy zadatek nie wykona umowy będzie zmuszona go zwrócić w podwójnej wysokości. Zadatek zostanie zwrócony wpłacającemu, jeżeli umowa nie zostanie wykonana z przyczyn losowych.

 

Należy przyjąć, iż zaliczkę stosuje się w sytuacjach w których zamawiam towar lub usługę de facto płacąc za nią już część kwoty właśnie w postaci zaliczki, lecz gdy chcemy zabezpieczyć wykonanie umowy, mieć większa pewność, że do realizacji danej umowy dojdzie powinniśmy posługiwać się zadatkiem, który rodzi po obu stronach umowy różne konsekwencje jej niewykonania.

 

 

 

 

 

autorem artykułu jest mecenas Rafał Kornatowski, wspólnik Kancelarii Jasik Kornatowski Kancelaria radców prawnych s.c.

27 kwietnia 2021

Zaliczka a zadatek - jakie konsekwencje mogą spowodować?

 

ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948