ul. Prochowa 42 lok. 30

04-388 Warszawa

 

radca prawny

Rafał Kornatowski

+48 502 999 866

 

radca prawny

Patrycja Jasik

+48 606 990 948

RADCA PRAWNY JACEK JASIK

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie samorządowym, administracyjnym i cywilnym. Świadczy pomoc prawną dla artystów, projektantów, architektów w zakresie formułowania postanowień umownych dotyczących zarządzania prawami autorskimi. Zapewnia także obsługę Klientów korporacyjnych i jednostek samorządowych poprzez sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego, uchwał organów, zarządzeń, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji prawnych.

Ekspert z zakresu prawa nieruchomości – użytkowanie wieczyste, służebności, umowy najmu, dzierżawy.  Zapewnia wsparcie podmiotom uczestniczącym w procesie o udzielenie zamówienia publicznego.

KANCELARIE WSPÓŁPRACUJĄCE

ADWOKAT PAULINA OLSZEWSKA

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2015 r. prowadzi indywidualną praktykę zawodową koncentrując się na zagadnieniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także nieruchomości i spadków.

Zapewnia wsparcie w szczególności w sprawach o rozwód i separację, w postępowaniach dotyczących małoletnich, m.in. o alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących uregulowania kwestii majątkowych pomiędzy małżonkami i konkubentami (podział majątku, rozliczanie nakładów, rozliczenia pomiędzy konkubentami), a także sukcesji majątkowej (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).